Search

อาหารไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทย ซึ่งความมหัศจรรย์ของอาหารไทยไม่ได้มีแค่เพียงความอร่อย เพราะประกอบไปด้วยผักและสมุนไพรเครื่องเทศที่ดีต่อสุขภาพมีคุณสมบัติในการป้องกันและรักษาโรคอย่างมากมาย โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ให้เลือกได้แก่

ข้าว อาหารหลักของคนไทยที่ขาดไม่ได้ คัดเลือกจากแหล่งเพาะปลูกที่พิเศษเพื่อให้ได้ข้าวที่หอมอร่อย

เครื่องแกง สูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยของอาหารไทย คัดสรรพริกเครื่องแกงเกรดพรีเมียมมาโดยเฉพาะ

วัตถุดิบประกอบอาหารจานอร่อย คัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ ส่งตรงจากแหล่งผลิตที่ดีมีคุณภาพ

สินค้าชุมชนเพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแรงและยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สินค้าอื่น ๆ คัดสรรสินค้าที่ข่วยให้การปรุงอาหารง่ายขึ้น เช่น น้ำซอสผัดไทย ชุดก๋วยเตี๋ยวเรือ มันกุ้งทรงเครื่อง ฯลฯ